Vlaamse actieve senioren vieren 50 jarig bestaan en kiezen nieuwe algemeen voorzitter

De socio-culturele vereniging Vlaamse actieve senioren vzw (Vl@s) wordt dit jaar een vijftiger. Met meer dan honderd afdelingen, verspreid over de vijf Vlaamse provincies, wordt niet alleen teruggeblikt op een stevige verankering in het verenigingsleven, maar wordt inzonderheid vooruitgeblikt naar kwaliteitsvolle invulling van de zoektocht van 55-plussers naar verbondenheid, antwoorden op nieuwe uitdagingen en op zich inzetten als vrijwilliger.

Gericht op het snelst groeiende bevolkingsdeel, de senioren, biedt de partij- noch zuil gebonden vereniging Vl@s een bemoedigende structuur van regelmatige sociale contacten aan via lezingen, seniorenacademies, daguitstappen en meerdaagse reizen, sportieve en recreatieve activiteiten, informatieve bijeenkomsten, …

De werking van de Vlaamse actieve senioren vzw is doordrongen van de gedachte dat culturele, sociale en sportief-recreatieve participatie een belangrijk aandeel heeft in het actief en zinvol ouder worden. De optimistische ondertoon is belangrijk om cultuurpessimisme en het zich afkeren van de zogezegd complexe wereld tegen te gaan. Vl@s stimuleert een realistische beeldvorming rond ouderen en hun potentieel in samenlevingsopbouw.

De jubileumviering van het vijftigjarig bestaan wordt in het najaar, op zaterdag 21 oktober, georganiseerd. In april 2018 volgt een groot ledenfeest.

Zopas heeft de algemene vergadering van de Vlaamse actieve senioren vzw Johan Velghe (70) uit Kortrijk als nieuwe voorzitter (zie foto) verkozen in opvolging van Roger Deridder (Deurne).

Johan Velghe, actief gepensioneerd beroepsjournalist, was tot op heden hoofdredacteur van het Vl@s-ledentijdschrift en lid van het dagelijks bestuur van de vereniging. Hij was en is betrokken bij de werking van Vlaamse socio-culturele organisaties als onder meer het Priester Daensfonds vzw.

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven door Tamara Reyniers op 20/04/2017 15:23:15