Werkgroep ICT

Werkgroep ICT (informatie, communicatie, technologie)

Doelstellingen van deze werkgroep:

1) automatisering van de administratie

Een speciaal computerprogramma (‘MiRa’) zorgt ervoor dat de afdelingen hun administratie op een gemakkelijke en efficiënte manier kunnen voeren, en dit d.m.v. een rechtstreekse verbinding met het algemeen secretariaat te Antwerpen.

2) naambekendheid van de Vlaamse actieve senioren vergroten via het web.

De Vlaamse actieve senioren zijn aanwezig in deze virtuele wereld. De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat, via de nodige aanpassingen, de gebruikers van het MiRa-programma op een laagdrempelige manier hun afdeling een plaats kunnen geven op het WWW. Er wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van deze uitbreiding in MiRa, door een permanente opvolging op provinciaal vlak van de gebruikers en door het geven van opfrissingscursussen.

3) projecten om de digitale kloof bij ouderen te dichten

De werkgroep tracht, aan de hand van vernieuwende thema’s, de digibeten onder de senioren aan te zetten om een stap te zetten in de digitale wereld. Dit gebeurde in het verleden o.a. met het PC2-project  ‘Waarom leren werken met een PC?’ Er wordt tweejaarlijks deelgenomen aan de 'Digitale Week’ met als hoogtepunt, de organisatie van een studiedag. In 2015 werden opleidingen georganiseerd in samenwerking met Samsung. Onze senioren leerden hierbij alle geheimen kennen van werken met een tablet. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Contact en info: Tamara Reyniers, 03-233 50 72 of tamara@vlaamseactievesenioren.be

Geschreven door Danny Simons op 12/08/2015 09:37:50