Werkgroep Redactieraad

Redactieraad Vl@s

Het driemaandelijks ledentijdschrift Vl@S komt tot stand dankzij deze werkgroep. Per uitgave komt de redactieraad samen voor overleg. De 4 uitgaven zijn: jan-feb-mrt, apr-mei-juni, juli-aug-sep, okt-nov-dec. Inhoudelijk bevat het tijdschrift een kleurrijk palet aan artikels en informatie over waardevolle activiteiten op provinciaal en regionaal vlak. Telkens wordt getracht het jaarthema te belichten. Er is steeds nood aan goede ideeën, actuele artikels, voorstellen rond vormgeving, fotomateriaal, enz.

… Heb jij ervaring met redactie? Heb je een vlotte pen? Aarzel niet!

Contact en info: Johan Velghe, 056-25 71 82 of johan.velghe@skynet.be 


Geschreven door Danny Simons op 16/04/2012 10:57:34