Werkgroep Beleidsplanning

De werkgroep Beleidsplanning maakt de beleidsplannen voor de vereniging op. Daarnaast waakt de werkgroep over de uitwerking ervan en stuurt bij waar nodig want de Vlaamse actieve senioren groeien en bloeien, evolueren constant. De werkgroep kreeg hiervoor een mandaat toegewezen door de raad van bestuur. 

De werkgroep volgt ook de jaarlijkse voortgangsrapporten op.

Contact en info: Danny Simons, tel. 03-233 50 72 of danny@vlaamseactievesenioren.be

Geschreven door Tamara Reyniers op 12/08/2015 09:46:57