"Bewust" kinderloze 60-plussers gezocht

 Ik ben Hannelore Stegen, masterstudente sociale agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Wie masterjaar zegt, zegt thesis, en het is hieromtrent dat ik u graag even wilde contacteren. Mijn thesisonderzoek gaat namelijk over bewust kinderloze 60-plussers, en omdat jullie organisatie dagelijks met 60-plussers in contact komt, leek het mij geen slecht idee om jullie even de opzet van mijn thesisonderzoek uit de doeken te doen.

Mijn thesis, onder het promotorschap van prof. dr. Liesbeth De Donder, zal gaan over de levensverhalen van bewust kinderloze ouderen. Concreet bestaat mijn doelgroep uit 60-plussers die bewust kinderloos zijn en in Vlaanderen of Brussel wonen. Het is moeilijk om bewuste kinderloosheid te vatten in één definitie, net omdat dit niet zo zwart-wit is, maar officieel betekent het dat men geen kinderen wenste, te druk bezig was met andere dingen of andere interesses had dan het krijgen van kinderen. Kortom: het is dus belangrijk dat er ergens die notie is van het bewust kiezen voor geen kinderen; de verhalen van ongewenst kinderloze ouderen (door bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen) maken geen deel uit van mijn onderzoek.

Specifiek aan mijn onderzoek is dat de respondenten ook ouder dan 60 moeten zijn, omdat deze doelgroep, in tegenstelling tot andere leeftijden, tot op vandaag zeer weinig onderzocht is. De bedoeling is dat ik van minimum 10 bewust kinderloze 60-plussers een interview afneem, om te kijken naar hun ervaringen met, redenen voor en effecten van die kinderloosheid.

Mijn vraag naar jullie toe is of jullie eventueel een mogelijkheid zien om (kort) de opzet van mijn thesisonderzoek onder jullie leden te verspreiden? Via een digitale nieuwsbrief, een papieren tijdschrift, een Facebookpagina, alles kan wat mij betreft. Ik ken zelf geen bewust kinderloze 60-plussers, vandaar dat ik alles in het werk stel om er minimum 10 te kunnen vinden: via mijn persoonlijke sociale netwerk, via Facebook, en dus ook via ouderenorganisaties zoals jullie.

In bijlage vindt u de affiche (in .jpg en .pdf) die ik verspreid in het kader van mijn respondentenwerving; zo krijgt u nog eens een beknopt overzichtje van mijn onderzoek. Ik heb zelf ook een oproep geplaatst op Facebook, deze kan u vinden via volgende link:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2340861186168888&set=a.1586788944909453&type=3&theater

Voor mij zou het heel veel betekenen mochten jullie ergens de mogelijkheid zien om mijn oproep in jullie netwerk te verspreiden; ik vind het zelf namelijk een enorm interessant thema om over te schrijven, en ik hoop dus snel een aantal geschikte respondenten te kunnen vinden.

 

Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groeten
Hannelore Stegen – masterstudente Agogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel
hannelore.stegen@vub.be

 

Geschreven door Tamara Reyniers op 08/11/2018 15:04:27