Afdeling Oostduinkerke

woensdag 23 januari 2019 van 14:00u. 17:30
Statutaire vergadering
zaal Witte Burg in Oostduinkerke
met bestuursleden

Verwelkoming met koffie + stiltemoment voor overleden leden 2018
Evaluatie werkingsjaar 2018 : activiteiten + financieel verslag
Bestuurs- en ledenaangelegenheden 2019
Nieuwjaarsreceptie met cava / fruitsap en hapjes
Muzikaal intermezzo door Christophe Viaene
Voorstelling jaarprogramma 2019
Viering 80-jarigen + Gezellig samenzijn met koffietafel en koekestuuten
Dankwoord met een drankje en een geschenkje
Inschrijven VERPLICHT bij de bestuursleden voor 16/01/2019
GRATIS en UITSLUITEND voor leden en gastleden Vl@s ODK