Afdeling Oostduinkerke

donderdag 7 december 2017 van 09:30u. 11:30
Bestuursvergadering
bij bestuurslid Martine Callens
met secretaris Freddy Bockstael

Evaluatie Brood en Spelen 08/11

Evaluatie Sinterklaasfeest 06/12

Opmaak blaadje januari 2018

Planning statutaire vergadering 10/01/18

Hernieuwing lidgelden 2018

Varia + rondvraag