Afdeling Ninove

vrijdag 14 september 2018 van 09:30u. 13:00
Provinciale bestuursvergadering
De Zulle - Wondelgem
met Arthur Van Remoortere - provinciaal voorzitter

Agenda : verwelkoming - goedkeuring vorig verslag - financieel verslag + subsidies werkjaar 2017 - invoer activiteiten MiRa - lidkaarten 2019 - data volgend jaar - cultuurmarkt Gent 2018 - provinciale wandeldag 2018 - provinciale kaderdag 2018 - naambekendheid + promobudget - jaarprogramma afdelingen 2019 - zeniorbox - varia.

Totaal aantal aanwezigen : 30