Afdeling Leffinge

donderdag 21 februari 2019 van 14:00u.
Namiddaguitstap
Muzee Oostende
met Van Laer Willy

 Gegidst bezoek aan de permanente museumzaal

in Mu.ZEE, gewijd aan het werk van Leffingnaar Raoul Servais.