Afdeling Kortrijk

dinsdag 11 december 2018 van 14:30u.
Kerstevocatie
't HEMELHOF, Brugsesteenweg 123 te Kortrijk
met Wilfried Vandeputte

 Kerstevocatie met sfeerbeelden, voordracht, muziek en zang door ons koor ‘Ick jeune my’.

Toegangsprijs: 7 euro

Meer informatie bij Wilfried Vandeputte: wvandeputte@gmail.com