Afdeling Dilbeek

Wij stellen Vlaamse actieve senioren-afdeling Dilbeek aan je voor!

We hebben er voor gekozen om de bijeenkomsten te beperken tot één per maand. Maar die willen we dan ook interessant, boeiend, leerijk houden : voordracht, lezing, muziek, kunst en cultuur, al eens een bedrijfsbezoek of uitstap. Of ook gewoon gezellig bij elkaar zitten, zeker om een voorbij jaar te evalueren of een komend jaar voor te bereiden.

Wil je meer informatie over deze afdeling? Contacteer gerust het bestuur.

 

Jaren was Emma Dehaseleer-De Mulder de stuwende onstuitbare kracht van de afdeling Dilbeek. Begin 2009 werd dat voor haar onmogelijk. Een nieuw bestuur is toen snel gevormd met als eerste opdracht een activiteitenprogramma op te stellen.

De volgende stap zal zijn  het ledenaantal op te drijven. Dat moet in Dilbeek mogelijk zijn , met 40.000 inwoners de grootste gemeente, na Leuven, in Vlaams-Brabant.

Dilbeek ligt wel vlak tegen de westrand van de Brusselse agglomeratie aan en kent, zoals alle randgemeenten, het grote probleem van de inwijking van kapitaalkrachtigen, vooral franssprekenden. Met verfransingsdruk en stijgende grond- en woningprijzen tot gevolg.

Het verenigingsleven is gelukkig nog volledig Nederlandstalig, en bloeiend bovendien. Alleen al bij de Cultuurraad zijn ca 150 verenigingen aangesloten. Die onderhouden  het sociaal contact onder de bevolking, iets wat dreigt verloren te gaan in die wijken waar de inwijkelingen “alleen maar komen slapen”.

Dilbeek is al lang bekend vanwege de grote verkeerswisselaar “Groot-Bijgaarden”. Sedert 2004 ook vanwege het openlucht-Bruegelmuseum. Over het grondgebied van de gemeente staan 19 grote, kleurechte en weerbestendige reproducties opgesteld van de mooiste schilderijen van Pieter Bruegel de Oude. Die had in de Pedevallei veel inspiratie gevonden en in meerdere werken had hij elementen opgenomen (kerken, watermolen e.a.) die nu nog herkenbaar zijn. De reproducties staan gewoon in openlucht opgesteld, langs een bewegwijzerde wandeling of fietsroute. Aan de hand van een goede kaart zijn de meeste ook met de wagen bereikbaar. Dit is “grote kunst in de natuur” dus een uniek aanbod voor al wie het genie van Bruegel wil komen ontdekken. 

Het “museum” is  volkomen gratis toegankelijk, op elk uur van de dag, elke dag van de week.. Van jaar tot jaar groeit het aantal bezoekers, ook uit het buitenland. De laatste maanden is vooral de belangstelling vanuit Japan opmerkelijk groot.  Dit "museum" is iets unieks : nergens ter wereld vindt men zoveel werken van Bruegel bij elkaar, nergens ter wereld stapt men zo maar binnen, zonder wachten en betalen, nergens ter wereld ziet men wat Bruegel heeft gezien. O.a. het wereldberoemde kerkje van Sint-Anna-Pede waar de wandeling en de fietsroute beginnen.  

Geschreven door Tamara Reyniers op 18/09/2012 13:56:05