Afdeling Brugge-Centrum

woensdag 6 februari 2019 van 14:30u. 17:30
Voordracht : Schaliegas, een zegen of een vloek door Prof. Manuel Sintubin
zaal Sparrenhof, Dries 2, 8310 Assebroek
met Johan Leyts en Christine Devloo

Schaliegas is een bijzondere fossiele energiebron.  Technologische ontwikkelingen, met name het horizontaal boren in combinatie met hydraulische boorgatstimulatie ( " fracking " in de volksmond ), heeft ertoe geleid dat deze niet-conventionele gasvoorraden kondern worden aangesproken.  Ook de economische context was zo dat deze niet-conventionele energiebronnen plots opdoken in de energiemix.  Maar die energiebron blijft vlak onder onze eigen voeten te zitten, ook te midden het dichtbevolkte Europa.  En plots wordt het niet alleen een verhaal van " lusten" maar ook van " lasten", een verhaal waarbij " globale" economische belangen diametraal lijken te staan tegen " lokale " bekommernissen over de impact op de leefomgeving.  In deze lezing gaat hij de uitdaging aan om vanuit het standpunt van de geoloog een poging te doen om dat complexe kluwen van belangen te ontwarren.

Manuel SINTUBIN is een boeiende spreker, professor in de geodynamica en hoogleraar faculteit wetenschappen KU Leuven.  Hij kwam ons op 6 juni van verleden jaar al spreken over : " Leven op aarde, een risicovolle onderneming ".

Toegangsprijs : Leden 4 EUR, niet-leden 8 EUR.