Afdeling Bredene

donderdag 24 januari 2019 van 14:30u.
Theatermonoloog
POC De Caproen, Breendonklaan 2a, 8450 Bredene
met Jan Defurne

Theatermonoloog " De ziel van Achiel "op donderdag 24 januari 2019 in POC De Caproen, Breendonklaan 2a, 8450 Bredene.  Het verhaal: 'De ziel van Achiel' ( oorspronkelijke titel "Van Alleyne's ziel" ) gebaseerd op een verhaal van Cyriel Buysse en herwerkt tot een theatermonoloog door Lucien Cleppe zou als een psychologische studie van bijgeloof kunnen beschouwd worden.  De beschrijving van het fanatieke bijgeloof dat tot absolute vertwijfeling en uiteindelijk tot waanzin leidt onder de meedogeloze druk van de omgeving, moet men vooral begrijpen tegen de achtergrond van de tijd....De bezorgde, angstige, volstrekt naïve boer, vernederd door eeuwen onwetendheid en slavernij, is schuw en gluipend van aard.

Bij Achiel Van Alleyn's gaat het vooral om een bange, naïeve sukkel die, om zijn pacht te kunnen betalen, zijn ziel gaat verkopen in de stad in het "hol " van de vrijmetselaars en zo denkt hij, en zo hebben ze hem ook wijsgemaakt, aan de duivel .....!

Dit verhaal wordt als een theatermonoloog gebracht door één acteur alleen geholpen door ondersteunende achtergrondmuziek en bijpassende geluiden.

Deelname bedraagt 5 € leden en € 8 voor niet-leden - één gratis koffie of thee inbegrepen.

Alle aanwezigen worden na de voorstelling uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie. 

Voor deze activiteit graag uw aanwezigheid bevestigen ten laatste op maandag 21 januari 2019 bij de secretaris Rita Pille, gsm 0474-33.48.38 of christiaen.pille@skynet.be.