Afdeling Asse

Wij stellen Vlaamse actieve senioren-afdeling Asse aan je voor!

Wij zijn een afdeling die graag bijeen komt voor gezellige namiddagen, toneelvoorstelling, voordrachten, bedrijfsbezoeken, film. Voor een kerstfeest of vader- en moederfeest staat iedereen steeds paraat.

Wil je meer informatie over deze afdeling? Contacteer gerust het bestuur.

 

In Asse is een nieuwe afdeling van de Vlaamse actieve senioren opgericht.

De stichtende vergadering van 15 juni 2010 was een succes: reeds bij de stichting van de plaatselijke afdeling hebben zich 30 leden spontaan aangesloten. Momenteel telt de vereniging al ..96... leden.

De gemeente Asse telt méér dan 32.000 inwoners en ligt vlak naast de noord-westrand van de Brusselse agglomeratie.

Zoals alle andere randgemeenten kent Asse een instroom van vooral kapitaalkrachtige anderstaligen. Samen met de inwijking van mensen van vreemde herkomst legt dit een zware druk op het Nederlandstalige karakter van de gemeente.

Niettemin is het verenigingsleven er nog volledig Nederlandstalig gebleven.

Regelmatig worden er culturele activiteiten georganiseerd in : CC Asse site Den Hoorinck in Zellik, en site Oud Gasthuis in Asse Centrum, in het Kleinkunstencentrum 't Smiske, ...  met ruime belangstelling en algemene waardering.

De gemeente Asse doet er alles aan om dit Nederlandstalige karakter boven alles te vrijwaren.

De nieuwe afdeling Vl@s Asse hoopt daartoe haar steentje bij te dragen !

Geschreven door Tamara Reyniers op 07/12/2016 13:32:34