Afdeling Antwerpen-Centrum

dinsdag 11 december 2018 van 14:00u.
Recht op een waardig levenseinde – lezing RWS en Leif Antwerpen
DC Liberty - Jan van Rijswijcklaan 288 te 2020 Antwerpen
met Gerda De Ryck

 Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde en dit houdt heel wat mensen bezig. Maar toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over de mogelijke beslissingen, maar je kan nu al instructies geven voor later. Je kan wilsverklaringen nalaten en, voor wanneer je zelf niet langer wilsbekwaam bent. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan over de aard van de zorg die je later wel of niet wenst te ontvangen.

Marc Van Hoey van Recht op Waardig Sterven en Benneth De Proft van Leif Antwerpen beantwoorden deze vragen en geven antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België. Zij bespreken ook de essentiële voorwaarden en procedures die moeten worden nageleefd.

Praktisch:

·  Organisatie: Gerda De Ryck, GSM 0496/52 40 82

·  Afspraak: Dienstencentrum Liberty, feestzaal om 13h45

·  Te bereiken: met tram 2, 6, bus 22,180,181,182, 183,500 halte Olympiade

·  Waar: Dienstencentrum Liberty, Jan van Rijswijcklaan 288, 2020 Antwerpen

·  Start: 14h00

Inschrijven en betalen van 3 Euro per persoon voor 20 november 2018

Belangrijke informatie bij het inschrijven:

  • inschrijven bij Jos T'Syen
  • op de ledenvergadering
  • via mail: vlasantwerpen@gmail.com
  • per telefoon: 0494-70 72 41 of 03-325 30 19 (maandag tot vrijdag van 17u30 tot 20u00)
  • betalen op rekeningnummer BE58 7340 1261 7079 van Vlaamse actieve senioren, afdeling Antwerpen-Centrum

 

OPGELET!! bij betalende activiteiten is de inschrijving pas definitief NA betaling!