Afdeling Aalter

Vl@s beschermt je persoonsgegevens....

Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van onze leden worden gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Het lidmaatschap bij Vl@s vzw houdt de toestemming in om persoonsgegevens, inbegrepen groepsfoto’s, aan te wenden voor uitnodigingen en informatieverstrekking m.b.t. de vereniging. Daarom is het belangrijk dat de leden tijdig alle wijzigingen m.b.t. bovenstaande gegevens meedelen aan het afdelingsbestuur of aan Vl@s vzw.
Alle leden hebben te allen tijde inzage in de door hen ter beschikking gestelde persoonsgegevens; alle leden hebben het recht te weten wat er met hun gegevens gebeurt, recht op aanpassingen, op bezwaar (ook tegen marketingpraktijken en geautomatiseerde besluitvorming) en op het wissen van de gegevens.

Geschreven door Tamara Reyniers op 06/09/2018 13:47:48